Công ty thẩm định giá Big Việt Nam thông báo tuyển dụng Quý 2 năm 2021

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Công ty thẩm định giá Big Việt Nam thông báo tuyển dụng Quý 2 năm 2021

——————————–
� Vị trí chuyên viên thẩm định giá
� Hà Nội: 02 chuyên viên thẩm định giá, 05 chuyên viên kinh doanh, 01 trường phòng kinh doanh.
� Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Phòng, Nha Trang: 02 chuyên viên thẩm định giá
� Nộp hồ sơ phỏng vấn
�Nộp hồ sơ phỏng vấn qua Email: info@bigvalue.com.vn
� Nộp trực tiếp tại VP Hà Nội: M03 – L04 – KĐT Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội
�Liên hệ phỏng vấn: 0961.020.077
Website: https://bigvalue.com.vn/