Thẩm Định Tài Sản Ly Hôn

Định giá tài sản khi ly hôn là gì? Trong cuộc sống hôn nhân, việc phát sinh các tài sản chung là điều tất yếu. Từ các tài sản thông thường như: Nhà cửa, đất, căn hộ, ô tô, sổ tiết kiệm, khoản nợ…cho đến các tài sản lớn như: doanh nghiệp, dự án đầu tư,

Thẩm định giá Bất động sản

  Khái niệm thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá

Thẩm định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Thẩm định giá phương tiện vận tải là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. 

Thẩm định giá tài nguyên

Xác định tổng quát về nguồn tài nguyên cần thẩm định giá và loại giá trị làm cơ sở thẩm định giá

Thẩm định giá ô tô

Thẩm định giá ô tô là việc tìm hểu những vấn đề liên quan đến chiếc ô tô qua đó giúp cho người mua xe, người bán xe xác định được giá trị chính xác của chiếc xe ô tô của mình

Thẩm định giá máy móc

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.

Thẩm định giá nhà xưởng

Thẩm định nhà xưởng là việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến các nhà máy, xưởng xí nghiệp giúp cho doanh nghiệp đó định giá được nhanh hơn chính xác hơn về giá trị của một nhà xưởng, nhằm đáp ứng tối ưu nhất mục đích của cá nhân hay doanh nghiệp.