MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỂ MUA SẮM MỚI TÀI SẢN

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Mục đích thẩm định để mua sắm mới tài sản

 • Làm cơ sở trình báo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án mua sắm mới
 • Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tiến hành bán đấu giá tài sản.
 • Làm cơ sở xác định giá trần để các tổ chức tiến hành đấu thầu mua sắm mới tài sản
 • Làm cơ sở xác định giá trị để các tổ chức doanh nghiệp tiến hành mua sắm mới theo quy định hiện hành.

Quy trình thẩm đinh để mua sắm mới tài sản

 1. Xác định tổng quát về từng loại tài sản thuộc thuộc danh sách yêu cầu sắm mới của khách hàng: xác định giá trị thị trường, giá chi phí thị trường làm cơ sở thẩm định giá
 2. Lập kế hoạch thẩm định giá cho tài sản cần mua sắm mới
 3. Khảo sát thực tế từng loại tài sản cần mua sắm để thu thập thông tin
 4. Phân tích các thông tin đã thu thập được liên quan đến tài sản thẩm định giá và các tài sản so sánh để đánh giá tác động của các yếu tố đến kết qủa thẩm định giá cuối cùng
 5. Xác định giá trị tài sản của tài sản cần mua mới
 6. Lập báo cáo kết quả việc thẩm định giá tài sản cần  mua mới đến khách hàng và ban thẩm định

Hồ sơ thẩm định để mua sắm mới tài sản

 • Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)
 • Danh mục tài sản cần thẩm định giá của tài sản cần mua mới
 • Các chứng từ khác có liên quan tới tài sản cần mua sắm mới phục vụ cho việc thẩm định.
  —————-
  Thông tin liên hệ:
  Địa chỉ hội sở: M03 – L04 – An Khang – Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội.
  Website: https://bigvalue.com.vn/
  Điện thoại: 0961.020.077