Tầm nhìn & Sứ mệnh

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

tam nhin su menh

TẦM NHÌN THẨM ĐỊNH GIÁ

  • Thẩm định giá Big Việt Nam phấn đấu trở thành doanh nghiệp Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá và từng bước hội nhập với thế giới.
  • Luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết thúc đẩy Big Việt Nam vững mạnh hơn.

SỨ MỆNH THẨM ĐỊNH GIÁ

  • Mang lại giá trị thực cho khách hàng trong lĩnh vực thẩm định giá: Thẩm định giá trị bất động sản, thẩm định giá trị động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình, thẩm định giá tài nguyên mỏ khoáng sản, thẩm định giá dự án đầu tư…góp phần làm minh bạch thị trường kinh doanh và mua bán tài sản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
  • Thẩm định giá Big Việt Nam cung cấp các dịch vụ thẩm định giá hàng đầu  với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
  • Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Luôn giữ chữ “Tín” hàng đầu bảo vệ chữ “Tín” như bảo vệ chính mình, nỗ lực hết mình đảm bảo đúng cam kết với khách hàng.
  • Tận Tâm – trí tuệ – chính xác
  • Làm việc minh bạch và công bằng là nền tảng cho mọi hoạt động tại Thẩm định giá Big Việt Nam

LƯỢC ĐỒ ĐỐI TÁC

Tn doi tac