THẨM ĐỊNH DOANH NGHIỆP MỤC ĐÍCH CHỨNG MINH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Hiện nay các doanh nghiệp cần đấu thầu dự án, tăng vốn điều lệ, lên sàn chứng khoán,…cần phải chứng minh năng lực tài chính của công ty. Việc có số tiền nhàn rỗi từ vài chục tỷ lên đến hàng trăm tỷ đồng là rất khó với doanh nghiệp khi nguồn vốn ít khi doanh nghiệp để tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. Do đó khi cần các doanh nghiệp phải thế chấp tài sản vay của các ngân hàng trong một thời gian ngắn, hoặc vay nóng để cần nguồn tiền gấp với chi phí khổng lồ. Đấy là lí do cần thẩm định doanh nghiệp để chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp cho các công ty đang gặp khó khăn mức phí hợp lí thẩm định nhanh, hiệu quả.

z2707491822882 d4491a6d25c8ec30b2aaef22e3b3e165

Thẩm định giá doanh nghiệp với nhiều mục đích khác nhau như:

 • Chuyển nhượng vốn.
 • Phát hành cổ phiếu.
 • Chứng minh năng lực tài chính.
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn.
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

 • Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Doanh Nghiệp Cổ Phần
 • Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Công ty Liên Doanh
 • Công ty TNHH

Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp được các thẩm định viên dựa vào Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 “Thẩm định giá doanh nghiệp” đượcBan hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bao gồm 3 cách tiếp cận cơ bản gồm: Cách tiếp cận từ thị trường; Cách tiếp cận từ chi phí; Cách tiếp cận từ thu nhập. Doanh nghiệp thẩm định giá cần lựa chọn các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung cấp và thông tin tự thu thập để thẩm định giá doanh nghiệp.
 • Trong cách tiếp cận từ thị trường, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị của doanh nghiệp so sánh với doanh nghiệp cần thẩm định giá về các yếu tố: quy mô; ngành nghề kinh doanh chính; rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính; các chỉ số tài chính hoặc giá giao dịch đã thành công của chính doanh nghiệp cần thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch.
 • Trong cách tiếp cận từ chi phí, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị các tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ chi phí để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp tài sản.
 •  Trong cách tiếp cận từ thu nhập, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua việc quy đổi dòng tiền thuần trong tương lai có thể dự báo được về thời điểm thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thu nhập để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.
 • Khi xác định giá trị doanh nghiệp bằng cách tiếp cận từ thu nhập cần cộng giá trị của các tài sản phi hoạt động tại thời điểm thẩm định giá với giá trị chiết khấu dòng tiền có thể dự báo được của các tài sản hoạt động tại thời điểm thẩm định giá. Trong trường hợp không dự báo được một cách đáng tin cậy dòng tiền của một số tài sản hoạt động thì thẩm định viên có thể không dự báo dòng tiền của tài sản hoạt động này và xác định riêng giá trị của tài sản hoạt động này để cộng vào giá trị doanh nghiệp. Riêng phương pháp chiết khấu cổ tức thì không cộng thêm phần tài sản phi hoạt động là tiền mặt và tương đương tiền.
  CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM là thành viên của hiệp hội thẩm định giá Việt Nam ( VVA), Asean(AVA) và thế giới ( WAVO), Mong muốn mang lại chất lượng và trở thành đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam và hội nhập thế giới.
  Với tiêu chí : “ KHOA HỌC – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ”. Cung cấp các dịch vụ thẩm định giá trị với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
  Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện.
  Với tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ và nỗ lực không ngừng của 1 tập thể gắn kết, Big Valuation tin rằng sẽ là đối tác và người đồng hành đáng tin cậy của Quý khách hàng/Đối tác.
  —————-
  Thông tin liên hệ:
  Địa chỉ hội sở: M03 – L04 – An Khang – Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội.
  Website: https://bigvalue.com.vn/
  Điện thoại: 0961.020.077