Thẩm định giá là gì?

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Thẩm định giá cho phép chúng tôi xác định các giá trị tương thích giữa tiền và vật. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho những hoạt động dân sự, tài chính thương mại như thanh lý tài sản, góp tiền doanh nghiệp, thế chấp tài sản, đánh giá thiệt hại, hay thu hồi nợ,.… dường như ở mọi nơi  lĩnh vực và mọi mặt hàng của cuộc sống, kinh tế, được xác định giá đều có mặt hàng và được coi là công cụ hữu ích giúp đánh giá một cách khách hàng quản lý mọi giá trị nhiều loại tài sản qua thước đo tiền tệ. Và bên dưới đây là những thông tin chi tiết nhằm giúp bạn đọc cái nhìn kỳ lạ nhất về hoạt động xác định giá.

1.1 Định nghĩa quốc tế

Thẩm định giá có nhiều định nghĩa quốc tế khác nhau được biết đến như:

Theo từ điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong doanh nghiệp”. Khái niệm khái niệm xác định giá này được đưa ra vẫn còn rất chung, chỉ mang tính chất giải thích một cách ngôn ngữ dịch thuật mà chưa được đưa ra chất định giá.

bên dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, chúng tôi có các góc nhìn khác được xác định giá:

Giáo sư W.seabrooke- Viện đại học Portsmaouth, Vương quốc Anh đưa ra định nghĩa: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục tiêu đã được xác thực xác thực.”

Ông Fred Peter Marrone – Giám đốc Tiếp thị của AVO, Australia cho rằng “Thẩm định giá là công việc xác định giá trị của bất động sản tại một thời điểm có tính đến bản chất của bất sản động và mục đích của thẩm định giá . Do đó, giá trị được xác thực là ứng dụng dữ liệu của các trường được so sánh để các thành viên được thu thập và phân tích xác thực, sau đó so sánh với các tài sản được yêu cầu xác định giá để tính toán giá trị giá trị giá trị của ”.

Ông Greg Mc.Namara- nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định giá Quốc tế chỉ ra : “Thẩm định giá là việc xác định giá trị của tài sản tại một thời điểm có tính đến bản chất của tài sản và mục đích của thẩm định giá tài sản. Do đó, việc xác định giá là áp dụng các trường dữ liệu được so sánh để thu thập và phân tích giá xác minh, sau đó so sánh với các tài sản được yêu cầu xác định giá để tính toán giá trị của . ” Bắt đầu từ khái niệm này, chúng tôi tăng dần nhận thấy bản chất thực sự của khái niệm được xác định giá, ở đây, chúng tôi đã nhận được công thức được xác định giá là một tài sản giá trị hoạt động được xác định.

11

Thẩm định giá là giá trị ước tính bằng tiền của một vật, của một tài sản

1.2 Định nghĩa xác định giá tại Việt Nam

Tại Việt Nam, định nghĩa xác định giá được tìm thấy và ghi lần đầu tiên tại Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH, sau đó được thay đổi theo Luật giá 2012. Cụ thể tại khoản 15 Điều 4 Luật 2012 quy định định nghĩa xác định giá là công việc cơ quan, tổ chức có chức năng xác định giá trị xác định bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một điểm, thời điểm điểm định nghĩa tốt nhất, máy chủ cho mục tiêu xác định theo tiêu chuẩn xác định giá.

Hiển thị giá trị xác định là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu về việc xác định tài sản có giá trị trong nền tảng kinh tế. Đây cũng là yếu tố góp phần làm minh bạch, cố gắng phát triển hiệu quả của thị trường. Đồng thời, khi xác định giá đúng sẽ bảo vệ lợi ích tốt nhất của công dân.

12

Định nghĩa xác định giá được tìm thấy và ghi lần đầu tiên tại Pháp lệnh Giá trị 40/2002/PL-UBTVQH

1.3 Phân biệt khái niệm xác định giá và giá

Trên thực tế không có ít người nhầm lẫn hay khó phân biệt giữa 2 khái niệm xác định giá và định giá. Do đó, phần dưới đây sẽ là những điểm khác nhau giúp chúng tôi phân biệt được 2 khái niệm này.

. Định giá

Quy định:

 • Mục 15 Điều 4 Luật Giá 2012

Đối tượng có quyền thực thi:

 • Các cá nhân, tổ chức có chức năng xác định giá. Cơ sở mới có chức năng xác định giá đã được thực thi để xác định tài sản có giá trị.

Nội dung:

 • Xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản có xem xét đến các yếu tố về địa điểm thời điểm, tiêu chuẩn xác định giá.

Mục tiêu: 

 • Phục vụ cho một mục tiêu được xác định rõ ràng nhất.

Lĩnh vực:

 • Ứng dụng nhiều lĩnh vực.
b. Định giá

Quy định:

 • Mục 5 Điều 4 Luật Giá 2012

Đối tượng có quyền thực thi:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh

Nội dung:

 • Ấn định giá hàng hóa hóa dịch vụ của người có quyền và hữu ích liên quan và làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhận giá tài sản sẽ mang tính áp dụng đặt chủ quan, không kèm theo tiêu điểm chuẩn, nguyên tắc nào.

Mục tiêu:

 • Xác định giá cho hàng hóa dịch vụ được đưa vào lưu thông tin trong nền kinh tế

Lĩnh vực:

 • Giá cả trường.
 1. Đặc điểm của giá được xác định

2.1 Giá trị xác định của chủ thể

Chủ nhà có thể được xác định giá là các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng xác định giá. Điều này có nghĩa là, không cần phải cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào đều có thể thực hiện công việc xác định giá mà chỉ có những cá nhân đó, tổ chức có chức năng xác định giá mới có quyền thực hiện công việc công việc này.

Để có chức năng xác định giá thì đầu tiên họ phải là những đối tượng hợp pháp được công nhận năng lực. Lúc đó, họ mới được phép hoạt động xác định giá. Nếu không có chức năng thì giá của kết quả được xác định cụ thể sẽ không có giá trị về mặt pháp lý.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã đình chỉ hàng loạt doanh nghiệp thẩm định giá và thu hồi hàng giấy chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị quyết 89/2013/ND-CP như:

 • Không đảm bảo một trong các điều kiện phù hợp với loại hình doanh nghiệp trong 03 tháng liên tiếp. Trong đó có nhân viên là cá nhân, thư cấp chứng chỉ đơn vị không có chức năng cũng như không đủ năng lực xác minh.
 • Có sai phạm béo trọng về chuyên môn hoặc tiêu chuẩn được xác định giá: Không có tiêu chuẩn được xác định tại Việt Nam, tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng, tài sản; thông đồng với tài sản chủ, khách hàng làm sai lệch kết quả xác định giá, …
13

Chủ nhà có thể được xác định giá là các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng xác định giá

2.2 Xác định giá trị hoạt động nội dung

Nội dung giá trị của hoạt động được xác định là giá trị được xác định bằng tiền của tài sản. Nếu giá được xác định là dịch vụ in ấn giá hàng hóa theo cách chủ yếu, hãy áp dụng mục tiêu đưa hàng hóa vào lưu thông tin trong nền kinh tế thì giá được xác định là giá trị xác định của hàng hóa hóa với nội dung là giá hoặc đánh giá lại hàng hóa phù hợp với thị trường tại một thời điểm, địa điểm xác định nhất. Việc xác định giá trị là hoạt động yêu cầu tính toán của khách hàng, độc lập thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn xác định giá. Tài sản xuất hiện trên thị trường với rất nhiều đặc tính khác nhau và giá trị được xác định chính xác bằng tiền với đặc tính kỹ thuật được yêu cầu Yêu cầu nhà có thể xác định giá phải hiểu và bắt đúng thị trường.

2.3 Đối tượng của giá được xác định là tài sản

Theo Điều 105 Luật dân sự 2015: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Nó bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành thành công trong tương lai”. Kiến thức đơn giản, tài sản là khái niệm chung chỉ những vật, quyền thuộc sở hữu của một cá nhân, tổ chức. Như vậy, những gì có thể được định giá thành tiền đều có thể là đối tượng của giá được xác định. Tuy nhiên, những tài sản đó cũng phải đáp ứng những điều kiện tối ưu nhất như được phép lưu thông tin trên thị trường, có thể nhận dạng các tài sản giao diện giống nhau theo cách được định nghĩa tốt nhất.

Screenshot 2024 06 21 095608

2.4 Ảnh yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xác định giá

Ngày nay, lĩnh vực xác định giá đã tăng lên khẳng định chức năng của mình và kết quả tính toán của nó đối với nền kinh tế và từng đối tượng khách hàng. Dưới đây là những hình ảnh yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xác định giá.

Ảnh hưởng yếu tố tố                                 Nội dung
Địa điểm Giá thị trường đã trở thành một yếu tố tất yếu của thị trường, bất cứ hàng hóa nào lưu thông trên thị trường đều được phân phối bởi giá thị trường và không chỉ phạm vi một quốc gia mà vẫn bị ảnh hưởng bởi giá thị trường field thế giới.

Giá tài sản tại nơi có giao thông thuận lợi hoặc giữa vùng này với các vùng khác cũng có những điều khác biệt nhất.

Time point Thẩm định giá bị ảnh hưởng bởi thời điểm làm cho thị trường biến đổi nhanh chóng tại thời điểm này, giá trị tiền kiếm được của tài sản có thể rất thấp nếu như nhu cầu của người mua giảm nhưng có thể thay đổi chỉ trong một thời gian thời gian ngắn lại nếu có sự thay đổi về nhu cầu hoặc sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.
Mục tiêu Hoạt động xác định giá mục tiêu sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của tài sản mà không ảnh hưởng đến kết quả xác định giá trị của cơ quan, tổ chức của người sử dụng.
Xác định tiêu chuẩn Xác định tiêu chuẩn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xác minh được xác định rõ ràng trên tài sản xác định giá trị thư được xác minh theo các cụ cụ thể.
 1. Giá xác minh hoạt động của Vai trò

Thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, thông qua kết quả xác định giá sẽ giúp cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan đến tài sản có những điều quyết định quy định đúng trong quản lý kinh doanh và các giao dịch dân sự khác. Dưới đây là một số phân tích về vai trò của thẩm định giá trong các lĩnh vực và đối với các cụ thể.

3.1 Thẩm định giá bất động sản

Xác định chính xác giá trị của các nguồn vốn tài sản trong kinh tế hoạt động, qua đó xác định bất động sản tham gia vào kinh tế giao dịch, loại bỏ những yếu tố thiếu ổn định về giá giữa các bên tham gia giao dịch dân sự trên thị trường trường, góp phần làm lành mạnh thị trường và giảm thiểu rủi ro cho các nhà tư vấn.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia vào các giao dịch về bất động sản.

3.2 Thẩm định giá dự án đầu tư

Thẩm định dự án sẽ giúp nhà tư vấn xem xét, cân nhắc những thông tin trong dự án để loại bỏ những sai sót từ đó có cơ sở để chỉnh sửa hoặc bổ sung một cách đầy đủ và lựa chọn những dự án có khả năng tính toán cao thủ này đưa ra quyết định đầu tư chính xác, tránh lãng phí trong đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận mang lại lợi nhuận từ hoạt động đầu tư dự án.

Thẩm định dự án nhà tư biết được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, từ đó nhà đầu tư chủ động có những giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế rủi ro bằng một cách thiết thực và có hiệu quả nhất.

Hỗ trợ ngân hàng, các tổ chức tư nhân, các tài chính chính của các tổ chức quốc tế…với chức năng là những tổ chức có thể cung cấp và hỗ trợ vốn đầu tư tư cho dự án. Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cho vay, có ý nghĩa quyết định tới các giai đoạn sau của chu kỳ dự án.

 3.3 Thẩm định giá cho cơ sở Nhà nước

Giúp các cơ sở quản lý ngành của nhà nước nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giá trị của doanh nghiệp để có chính sách quản lý cụ thể cho từng doanh nghiệp như thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài chính sản phẩm, các loại thuế khác.

Giúp cơ quan nhà nước đưa ra quyết định cuối cùng về việc ra quyết định đầu tư vào dự án, chấp nhận sử dụng vốn đầu tư của nhà nước đối với dự án hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

3.4 Thẩm định giá cho doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp giúp đưa ra những thông tin quan trọng để các nhà quản lý phân tích, đánh giá giá trước khi đưa ra quyết định về kinh doanh và tài chính có liên quan đến doanh nghiệp của mình. Giúp doanh nghiệp có những giải pháp cải thiện quy trình quản lý cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát thu lợi nhuận của doanh nghiệp..

Là cơ sở để giải quyết, xử lý tranh chấp yên sinh giữa doanh nghiệp khi phân chia cổ tức, góp vốn, vi phạm hợp đồng,…

Là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công ty đầu tư đưa ra quyết định mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính; cũng là cơ sở để sáp nhập, chia tách, giải thể, thanh lý, liên doanh,… doanh nghiệp.

3.5 Thẩm định giá tài sản vô hình

Thẩm định giá tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc xác định giá thương mại, giao dịch trong công việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, quản lý, xây dựng kế hoạch nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Là cơ sở để xác định thiệt hại, cũng như bồi thường các bên liên quan trong các trường hợp có tranh chấp liên quan đến tài sản vô hình như: xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phá vỡ hợp đồng chuyển nhượng tài sản vô vô vô hình…

Tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tài sản vô hình có giá trị để làm cơ sở cho các giao dịch kinh tế và hoạt động liên quan.

3.6 Thẩm định giá máy, thiết bị

Xác định giá trị chính xác của máy, thiết bị, giải quyết các vấn đề liên quan đến giá cả của các dân giao dịch tham gia trên thị trường, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường và giảm thiểu rủi ro cho nhà tư vấn vấn đề.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia vào thiết bị, máy dịch giao dịch.

Screenshot 2024 06 21 095801

Thẩm định giá là tiền đề cho những quyết định đúng đắn trong quản lý kinh doanh và các giao dịch dân sự khác

 1. Các phương pháp xác định giá?

Trong lĩnh vực thẩm định thẩm định viên sử dụng ba cách tiếp cận phổ biến để đi đến kết luận luật giá trị của các tài sản bao gồm: Cách tiếp cận từ thị trường; Cách tiếp cận từ chi phí; Cách tiếp cận từ đầu vào. Ngoài ra, cách tiếp cận tổng hợp được kết hợp từ cách tiếp cận trường thị trường và cách tiếp cận từ chi phí cũng được các thành viên xác định sử dụng trong từng trường cụ thể có thể được xác định. Cách tiếp cận tương ứng là giá được xác định bằng phương pháp:

 • Cách tiếp cận từ trường tương ứng là: So sánh phương pháp
 • Cách tiếp cận từ chi phí là: Phương pháp chi phí tái tạo, phương pháp chi phí thay thế
 • Cách tiếp cận từ thu nhập là: Phương pháp vốn hóa trực tiếp, phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Cách tiếp cận thoáng là: Phương pháp dư thừa; Phương pháp chiết xuất

Để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp và phù hợp với phương pháp xác định giá, người được xác định phải căn cứ vào:

 • Xác định giá mục tiêu;
 • Đặc điểm của loại tài sản có giá trị được xác định rõ ràng;
 • Mức độ sẵn có, độ tin cậy của thông tin, thu thập dữ liệu trên trường.

Vì một tài sản có thể có nhiều phương pháp xác định giá khác nhau. Mỗi giá được xác định bằng phương pháp cho một số hoặc nhiều số. Các số chỉ giá sẽ được thẩm định viên xem xét, phân tích, thống kê tối thiểu để tìm ra mức giá tính toán cuối cùng của tài sản thẩm định.

Screenshot 2024 06 21 095909

Trên đây là toàn bộ thông tin về giá trị hoạt động được xác định. Hy vọng với bài viết này, bạn đọc sẽ hiểu được khái niệm, định nghĩa, nội dung, vai trò và các phương pháp xác định giá hiện tại.

 

@bigvaluevietnam1

👉 Để được hỗ trợ chi tiết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM
🏢Trụ sở hữu chính BigValue Hà Nội:
Biệt thự M03-L04 An Khang, KĐT Dương Nội, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội.
☎️Hotline: 0961.020.077 & 0247.770.0866.


Thm đnh giá BIG Vit Nam