Thẩm định giá nhà xưởng

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

THẨM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG LÀ GÌ? 

Thẩm định nhà xưởng là việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến các nhà máy, xưởng xí nghiệp giúp cho doanh nghiệp đó định giá được nhanh hơn chính xác hơn về giá trị của một nhà xưởng, nhằm đáp ứng tối ưu nhất mục đích của cá nhân hay doanh nghiệp.

thẩm định giá nhà

Doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng về thẩm định giá hiện nay

 

Vì sao phải thẩm định giá nhà xưởng

Khi cá nhân hay tổ chức khi thực hiện các mục đích như mua, bán, thu hồi, chuyển nhượng, hoạch toán thuế đối với nhà xưởng đều cần phải biết được chính xác nhất giá trị tài sản của nhà xưởng đó để đưa ra mức giá sát nhằm thực hiện các giao dịch nhanh nhất, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan.

Mục đích thẩm định giá nhà xưởng

 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư
 • Làm nghĩa vụ tài chính đối với với nhà nước (Hạch toán kế toán, tính thuế)
 • Chứng minh năng lực tài chính.
 •  Mua bán – chuyển nhượng
 • Thế chấp vay vốn ngân hàng
 • Góp vốn liên doanh (Góp vốn đầu tư doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, huy động vốn đầu tư…)
 • Cổ phẩn hóa và thành lập doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá nhà xưởng

 • Xác định tổng quát về từng loại tài sản thuộc nhà xưởng: xác định giá trị thị trường, giá trị phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá
 • Lập kế hoạch thẩm định giá tài sản nhà xưởng
 • Khảo sát thực tế nhà xưởng để thu thập thông tin
 • Phân tích các thông tin đã thu thập được liên quan đến tài sản thẩm định giá và các tài sản so sánh để đánh giá tác động của các yếu tố đến kết quả thẩm định giá cuối cùng
 • Xác định giá trị của tài sản của nhà xưởng
 • Lập báo cáo kết quả việc thẩm định giá nhà xưởng lên khách hàng và ban thẩm định

Hồ sơ thẩm định giá nhà xưởng

 • Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)
 • Danh mục tài sản cần thẩm định giá của nhà xưởng
 • Các chứng từ khác có liên quan tới nhà xưởng phục vụ cho việc thẩm định
 • Để có thêm thông tin chi tiết hơn để tiến hành lựa chọn đơn vị thẩm định giá nhà xưởng cá nhân, doanh nghiệp có thể liên hệ tới hotline: 0961020077 Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Big Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

________________