Thời hạn chứng thư của thẩm định giá là bao lâu và những điều bạn nên biết !

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Thẩm định giá tài sản có ý nghĩa gì?

Thẩm định giá hay xác định giá trị tài sản có giá trị là hoạt động nghiệp vụ có giải pháp tính toán của tài chính chuyên ngành. Sau khi xác định giá, các tờ giấy sẽ nhận được kết quả xác định giá sẽ có tính pháp lý và được các cơ quan pháp luật ghi nhận. Chủ sở hữu tài sản có thể sử dụng các tờ giấy khai mạc để sử dụng cho các công cụ giao dịch như hợp đồng xác minh giá đã ký (giữa tài sản chủ/người yêu cầu định giá và đơn vị thực hiện xác định giá) .

Kết thúc quá trình xác định giá, sản phẩm chủ sở hữu sẽ được chứng minh thư và báo cáo chi tiết xác định giá trị tài sản do Công ty xác định giá trị cấm hành động  .

thoi han chung thu la bao lau

Thời hạn của tài sản giá trị được xác định bằng chứng thư

Hiển thị thời hạn hiện tại của giá xác minh thư được xác định theo  giá xác minh tiêu chuẩn Việt Nam số 05  – Quy trình xác định giá, Ban hành đính kèm theo số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính được xác định về  Xác định thời hạn hiệu lực của kết quả được xác định giá . Cụ thể như sau:

“Thời hạn có hiệu lực của kết quả được xác định giá được xác định trên cơ sở pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản được xác định giá; biến động về pháp lý, thị trường liên kết đến giá tài sản được xác định và giá được xác định mục tiêu nhưng tối đa không quá 6 (sau) tháng kể từ thời điểm xác định thư có hiệu lực.”

Như vậy, thư đã được xác minh có giải pháp giá trị tùy thuộc vào loại hình tài sản, các biến động thị trường liên kết tới tài sản đó, đặc điểm hao mòn…nhưng không quá 6 tháng. Khi hết thời hạn cần tiến hành xác minh lại giá từ đầu để xác định giá trị chính xác nhất của tài sản.

vo big

Đơn vị ban hành chứng thư thẩm định giá

Các công ty thẩm định giá độc lập hay thẩm định viên về giá có đủ điều kiện pháp lý (Có Đăng ký kinh doanh và Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá – Đối với công ty; Thẻ thẩm định viên – đối với cá nhân), năng lực nghiệp vụ sẽ được ban hành Chứng thư thẩm định giá tài sản.

Sau quá trình thẩm định giá, Thẩm định viên hay Công ty thẩm định giá phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đã ban hành.

Các loại tài sản có thể ban hành chứng thư thẩm định giá ?

Hiện nay không có quy định cụ thể chi tiết về các loại tài sản cần thẩm định giá. Theo Luật Giá – “Điều 31. Tài sản thẩm định giá” có nêu:

 1. Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.
 2. Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, việc thẩm định giá và sau đó là ban hành chứng thư thẩm định giá được thực hiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá hoặc trường hợp Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mục đích sử dụng chứng thư thẩm định giá

Chủ tài sản hay đơn vị yêu cầu thẩm định giá có thể sử dụng chứng thư và báo cáo thẩm định giá cho các giao dịch kinh tế như:

 • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng với Ngân hàng, tổ chức tài chính.
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn đầu tư
 • Xử lý nợ, đền bù, bảo hiểm tài sản
 • Phân chia tranh chấp, thừa kế tài sản
 • Hạch toán thuế, tính thuế
 • Làm cơ sở giá khởi điểm cho đấu đầu, thanh lý tài sản
 • Chứng minh tài chính cho định cư nước ngoài, du học
 • Mua sắm công, đấu thầu cung cấp sản phẩm – dịch vụ

  Tại sao cần tái thẩm định giá tài sản khi hết hạn chứng thư thẩm định giá?

  Như đã nói, chứng chư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá là văn bản pháp lý xác định giá trị của tài sản. Mà giá trị tài sản thường biến động sau một thời gian nhất định, nhất là các tài sản như bất động sảngiá trị doanh nghiệp, phương tiện vận tải. Vì vậy để đảm bảo tính chính xác, tránh thất thoát giá trị tài sản thì tối đa sau 6 tháng (tính từ khi ban hành chứng thư thẩm định giá), khách hàng cần tái thẩm định giá tài sản đó.

  Khi tiến hành tái thẩm định giá tài sản, đơn vị thực hiện thẩm định giá cần thực hiện lại từ đầu quy trình thẩm định giá để đánh giá chính xác và khách quan nhất.

  Trụ sở chính BigValue Hà Nội: Biệt thự M03-L04 An Khang, KĐT Dương Nội, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội.

  ☎️ Hotline: 0961.020.077 & 0247.770.0866.


Thẩm định giá Big Việt Nam