Tuyển Dụng Chuyên Viên Thẩm Định giá

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Big Việt Nam là một trong những công ty thẩm định hàng đầu và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Chuyên viên thẩm định giá làm việc tại địa chỉ sau: – Thái Nguyên: Số 638 đường Lương Ngọc

Công ty thẩm định giá Big Việt Nam thông báo tuyển dụng Quý 2 năm 2021

Công ty thẩm định giá Big Việt Nam thông báo tuyển dụng Quý 2 năm 2021 ——————————– � Vị trí chuyên viên thẩm định giá � Hà Nội: 02 chuyên viên thẩm định giá, 05 chuyên viên kinh doanh, 01 trường phòng kinh doanh. � Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Phòng, Nha Trang: