Hệ thống Cơ Sở Dữ Liệu

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ thẩm định giá chính xác, thuận lợi và hiệu quả, Công ty Thẩm định giá BIG Việt Nam đã bỏ ra nhiều công sức, thời gian và tài chính để xây dựng cơ sở dữ liệu. Ngay từ khi mới thành lập, BIG Valuation đã chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Thẩm định giá, nhiều phần mềm ứng dụng được xây dựng và sử dụng như: Phần mềm thẩm định giá bất động sản, bản đồ giá đất… Hệ thống cơ sở dữ liệu này luôn được cập nhật phân loại và hoàn thiện.

16